có thể nói quán sữa chua Colla là quán sữa chua Probiotic Healthy đầu tiên đầu tiên ở Việt Nam. Ngoài ra Colla cũng là quán bán lẻ Thạch Collagen Tươi đầu tiên ở Việt Nam